Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan overleveres Samferdselsdepartementet, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

NTP 2018-2029: Freight Analysis

A summary of the Freight Analysis in now available.
Les mer

Innlegg fra seminar om verdsettingsstudie

Transportetatene og Avinor holdt et seminar om en mulig ny verdsettingsstudie 13. september 2016.
Les mer

Summary in English

A summary of the report from the transport agencies regarding the National Transport Plan is now available.
Les mer