Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan overleveres Samferdselsdepartementet, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Ny versjon av plandokumentet

Det foreligger nå en ny versjon av plandokumentet hvor det er gjort noen mindre rettinger.
Les mer

Innlegg fra temadag om regional persontransportmodell

Transportetatene og Avinor arrangerte en temadag og kurs i regional persontransportmodell på Helsfyr 3.-4. mai 2016.
Les mer

Samlede virkninger av plandokumentet

Som en del av arbeidet med grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-2029 har transportetatene og Avinor utredet virkninger av tiltakene på samfunnsøkonomi og måloppnåelse. Rapporten som viser de samlede virkningene er en del av plangrunnlaget og er ettersendt til Samferdselsdepartementet.
Les mer