Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Det er ventet at regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen våren 2017. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Nasjonal transportplan 2018-2029 legges fram før påske

Regjeringens stortingsmelding vil bli lagt fram før påske.
Les mer

Evaluering av modell for effektberegning av tiltak på jernbanen

Transportøkonomisk institutt har evaluert Trenklin 2 som er en modell som beregner effekten av tiltak på jernbanen.Rapporten diskuterer i hvilken grad modellen er egnet for bruk i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP), og den sammenlignes med andre  modellverktøy. Rapporten presenterer også ulike forbedringsmuligheter for framtidige modellversjoner.
Les mer

Oppdaterte rapporter fra godsanalysen

I forbindelse med analysen av godstransport i Norge ble det laget en rekke underlagsrapporter. Nå er listen over rapporter oppdatert og fullstendig.
Les mer