Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen er ventet våren 2017. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Nedetid på nettsiden mandag 23.01.17 mellom 20:00-24:00

Pga. oppgraderinger vil www.ntp.dep.no ikke være tilgjengelig 23. januar 2017 mellom klokken 20:00-24:00. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører.

Oppdaterte rapporter fra godsanalysen

I forbindelse med analysen av godstransport i Norge ble det laget en rekke underlagsrapporter. Nå er listen over rapporter oppdatert og fullstendig.
Les mer

NTP 2018-2029: Freight Analysis

A summary of the Freight Analysis in now available.
Les mer