Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan overleveres Samferdselsdepartementet, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Innlegg fra seminar om verdsettingsstudie

Transportetatene og Avinor holdt et seminar om en mulig ny verdsettingsstudie 13. september 2016.
Les mer

Summary in English

A summary of the report from the transport agencies regarding the National Transport Plan is now available.
Les mer

Seminar om reisevaner 22. august 2016

Resultatene fra dybdeanalyser og tilleggsundersøkelser fra reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2013/2014 ble presentert i et seminar 22. august. Seminaret ble holdt i Samferdselsdepartementets lokaler, og det var gode innlegg og diskusjoner.Reisevaneundersøkelsene er finansiert av Samferdselsdepartementet, Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. 
Les mer