Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan overleveres Samferdselsdepartementet, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Seminar om reisevaner 22. august 2016

Resultatene fra dybdeanalyser og tilleggsundersøkelser fra reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2013/2014 ble presentert i et seminar 22. august. Seminaret ble holdt i Samferdselsdepartementets lokaler, og det var gode innlegg og diskusjoner.Reisevaneundersøkelsene er finansiert av Samferdselsdepartementet, Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. 
Les mer

Boligparkering i store norske byer - parkeringstilbudets effekt på bilhold og bilbruk

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor laget en rapport om parkeringstilbudets effect på bilhold og bilbruk i store norske byer. Rapporten viser blant annet at parkeringstilgangen synes å ha betydning for valg av transportmiddel, men liten betydning for valget om en reise skal foretas eller ikke.
Les mer

Høringsfristen for tilbakemeldinger på plangrunnlaget har gått ut

1. juli 2016 var høringsfristen for tilbakemeldinger på plangrunnlaget fra transportetatene og Avinor.
Les mer