Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 er lagt fram

Den 12. april 2013 ble stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (2014-2023) lagt fram.
Les mer

Overlevering av forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Onsdag 29. februar 2012 overleverte transportetatene og Avinor forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023 til Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Les mer