Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Innlegg fra seminar om verdsettingsstudie

Transportetatene og Avinor holdt et seminar om en mulig ny verdsettingsstudie 13. september 2016.
Les mer

Summary in English

A summary of the report from the transport agencies regarding the National Transport Plan is now available.
Les mer

Boligparkering i store norske byer - parkeringstilbudets effekt på bilhold og bilbruk

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor laget en rapport om parkeringstilbudets effect på bilhold og bilbruk i store norske byer. Rapporten viser blant annet at parkeringstilgangen synes å ha betydning for valg av transportmiddel, men liten betydning for valget om en reise skal foretas eller ikke.
Les mer