Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Innlegg fra temadag om regional persontransportmodell

Transportetatene og Avinor arrangerte en temadag og kurs i regional persontransportmodell på Helsfyr 3.-4. mai 2016.
Les mer

Samlede virkninger av plandokumentet

Som en del av arbeidet med grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-2029 har transportetatene og Avinor utredet virkninger av tiltakene på samfunnsøkonomi og måloppnåelse. Rapporten som viser de samlede virkningene er en del av plangrunnlaget og er ettersendt til Samferdselsdepartementet.
Les mer

Temadag og kurs i regional persontransportmodell

Transportetatene og Avinor inviterer til temadag og kurs i regional persontransportmodell 3.-4. mai 2016. Hovedtema vil være kalibrering og validering av regional modell for persontransport.     
Les mer