Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Lanseringskonferanse for fylkeskommuner og de største bykommunene

I samarbeid med KS arrangerer transportetatene og Avinor en lanseringskonferanse for plangrunnlaget for fylkeskommunene og de største bykommunene 11. mars 2016.
Les mer

Samfunnsøkonomiske analyser

På oppdrag fra transportetatene og Avinor har det blitt gjennomført en rekke utredninger som analyserer ulike sider ved samfunnsøkonomiske analyser. Blant annet har flere ulike fagmiljøer beregnet netto ringvirkninger av utvalgte prosjekte i NTP 2018-2029. Det har også blitt gjennomført en samfunnsøkonomisk vurdering av innsats innen drift og vedlikehold.
Les mer

Plangrunnlag - Nasjonal transportplan 2018-2029

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har lagt fram sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029. Plangrunnlaget ble overlevert statsråd Ketil Solvik-Olsen på en pressekonferanse 29. februar 2016 klokka 10:00.
Les mer