Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Plangrunnlag til Nasjonal transportplan legges frem

Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen inviterer til pressekonferanse mandag 29. februar, kl. 10 – 11.30 i Plenumssalen i Regjeringskvartalet R4 (Einar Gerhardsens plass 1), Oslo.  
Les mer

Framtidig forvaltning av tunge kjøretøy og vegnett utenfor by

Det er utarbeidet et arbeidsdokument som er et grunnlagsdokument for hovedrapport for NTP Godsanalyse. 
Les mer

Rapport om kjøp av togtjenester i de store byområdene

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor laget en oversikt over samordning av kjøp av togtransporttjenester og lokal kollektivtransport i de største byområdene.
Les mer