Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Plandokumentet legges fram 29. februar 2016

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen planlegger å legge fram plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2029 mandag 29. februar 2016.
Les mer

Grunnlagsnotat om byområdene

For å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange er det nødvendig at flere virkemidler virker sammen. Dette notatet svarer på en rekke problemstillinger om temaet «Miljøvennlige og tilgjengelige byområder» som er beskrevet i Samferdselsdepartementets retningslinjer for plangrunnlaget (R2). 
Les mer

De første grunnlagsdokumenene til planfasen er ferdig

For å svare ut viktige områder i retningslinjene som ble gitt av Samferdselsdepartementet for planfasen ble det satt ned prosjektgrupper for forskning og utvikling (FoU), intelligente transportsystemer (ITS), byområder og klima.
Les mer