Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Hvilke teknologitrender ser vi framover?

SINTEF har utarbeidet en rapport som oppsummerer hvilke teknologitrender som kan komme framover. Rapporten gir en oversikt over modenheten til teknologien og hvilke konsekvenser det kan få for transportbruken.
Les mer

Beregning av netto ringvirkninger

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor beregnet netto ringvirkninger på utvalgte prosjekt. Rapporten er en del av prosjekt som ser på hvilke prosjekter det kan forventes å få netto ringvirkningene. Funnene skal brukes i et nytt oppdrag hvor mallet er å komme fram til en felles metodikk for beregninger av netto ringvirkninger på tvers av transportformene.
Les mer

Nye oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser

Transportetatene og Avinor har utlyst tre oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser som skal gå inn i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.
Les mer