Beregning av netto ringvirkninger

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor beregnet netto ringvirkninger på utvalgte prosjekt. Rapporten er en del av prosjekt som ser på hvilke prosjekter det kan forventes å få netto ringvirkningene. Funnene skal brukes i et nytt oppdrag hvor mallet er å komme fram til en felles metodikk for beregninger av netto ringvirkninger på tvers av transportformene.

Fil Sideantall Type Størrelse
TØI-rapport 1471/2016: Beregning av netto ringvirkninger på utvalgte prosjekter. NTP 2018-2029 190 side(r) Rapport 4.1 MB

Publisert: