NTP 2022-2033:
Dette planforslaget er under utredning

Presentasjon fra dialogkonferanse

Transportetatene og Avinor arrangerte en dialogkonferanse for å få innspill fra leverandører 14. desember 2017, hos Jernbanedirektoratet.
Les mer

Praktisk informasjon om dialogkonferansen 14. desember

I forbindelse med at transportetatene og Avinor skal erstatte eksisterende rammeavtale for bidrag til analyser i Nasjonal transportplan, har vi invitert til en dialogkonferanse for aktuelle leverandører. Vi håper at deltakerne vil benytte anledningen til å komme med spørsmål og kommentarer når vi diskuterer hvordan konkurransen bør settes opp, slik at vi sikrer at den dekker behovet for analyser og utredninger. Presentasjonen fra dialogkonferansen vil bli lagt ut på nettsidene etter møtet.  
Les mer

Dialogkonferanse om konsulenttjenester for NTP 2022-2033

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsker Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen (heretter: transportetatene) og Avinor å invitere til en dialogkonferanse om bistand til analyser i Nasjonal transportplan. Målgruppen for dialogkonferansen er universiteter, høyskoler, institutt og konsulentselskaper som leverer tjenester innen analyse og utredninger i transportsektoren. 
Les mer

Status for NTP 2022-2033

Transportetatene og Avinor starter nå et utredningsarbeid, som er tenkt å være grunnlag for vårt innspill til Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan. 
Les mer

Levetid for transportinfrastruktur

20. oktober 2017 arrangerte transportetatene og Avinor et felles seminar om beregning av levetid for transportinfrastruktur. Bidragsyterne på seminaret var blant andre Transportøkonomisk institutt, Vista analyse AS og Møreforskning. 
Les mer

Hvilke teknologitrender ser vi framover?

SINTEF har utarbeidet en rapport som oppsummerer hvilke teknologitrender som kan komme framover. Rapporten gir en oversikt over modenheten til teknologien og hvilke konsekvenser det kan få for transportbruken.
Les mer