Kontaktpersoner Nasjonal transportplan

Spørsmål om NTP-arbeidet kan rettes til NTP-sekretariatet.

Kontaktpersoner i hver etat og Avinor finner du i oversikten under.

Organisasjon              

Navn                     

Epost

Telefon

Statens vegvesen    Jan Fredrik Lund  jan.lund@vegvesen.no  959 07 639
Statens vegvesen Wenche Kirkeby

wenche.kirkeby@vegvesen.no

 907 52 901
Jernbanedirektoratet Stein Batalden stein.batalden@jernbanedirektoratet.no 907 78 219
Jernbanedirektoratet Kathinka Thilert kathinka.thilert@jernbanedirektoratet.no       
Kystverket Beate Hundnes beate.hundnes@kystverket.no  936 77 608
Avinor AS Jon Inge Lian jon.inge.lian@avinor.no  411 08 826

Sist endret: