Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Nettsiden legges ned

Fra 1. august 2019 vil denne nettsiden legges ned og innholdet vil bli videreført på regjeringens og virksomhetenes nettsider. Nettadressen vil vise til regjeringens nettsider om Nasjonal transportplan.
Les mer

Utredningsrapport om samfunnssikkerhet er offentliggjort

En felles utredningsrapport om samfunnssikkerhet er nå offentliggjort. 
Les mer

Reisevaneundersøkelsen 2018: Foreløpige tall for de ni største byområdene

Foreløpige funn fra reisevaneundersøkelsen 2018 viser at færre reiser med bil og flere reiser med kollektivt i de ni største byområdene. 
Les mer