Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Innlegg fra regionale møter

Styringsgruppen gjennomfører i høst fem regionale møter, hvor representanter fra fylkeskommunene, de største byområdene, næringsliv og andre relevante aktører samles. Hittil har det blitt gjennomført møter i Drammen, Trondheim og Bodø. Det vil også arrangeres møter i Oslo og Bergen.
Les mer

Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder

I forbindelse med transportvirksomhetenes utredningsarbeid om mindre byområder har Urbanet Analyse sett på potensialet for redusert bilbruk i disse områdene.
Les mer

Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - Fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene

I forbindelse med utredninger til Nasjonal transportplan er det utarbeidet en rapport om koblingen mellom nullvekstmål for personbiler i byområdene og nullvisjon for trafikksikkerhet.
Les mer