Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

15 alternative veier mellom øst og vest

Hvor skal fremtidens veg, eller veger, mellom øst og vest gå? Mandag 1. desember ble 15 alternativer presentert.
Les mer

Regionale møter med fylkeskommunene

I forbindelse med Analyse- og strategifasen holdes det regionvise møter hvor styringsgruppen for NTP møter fylkeskommunene. Møtene er lagt opp etter følgende tidsplan: Bodø, 17. november, Bergen, 21. november, Ålesund, 28. november, Kristiansand, 2. desember og Oslo, 5. desember 2014.
Les mer

Ny rapport: Transportstrømmer av fersk laks og ørret fra Norge

Rapporten om transport av fersk fisk er nå tilgjengelig og viser at eksport av fersk fisk med lastebil er i kraftig vekst. Lokasjoner for oppdrett, slakting og transportruter til marked er dokumentert i rapporten. Arbeidet er utført av Universitet i Bodø og Transportutvikling i Narvik på oppdrag fra transportetatene og Avinor i forbindelse med prosjektet Bred samfunnsanalyse av godstransport.
Les mer