Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Oppsummering fra referansegruppens møte i august

Hvilke trender og utviklingstrekk som er aktuelle fram mot 2050 og hvordan vi kan håndtere usikkerhet på en bedre måte i langtidsplanleggingen var blant temaene på referansegruppens møte 25. august i Jernbaneverkets lokaler.
Les mer

Innspillskonferanse om øst-vest-forbindelser

Som en del av arbeidet med øst-vest-forbindelser ble det arrangert en innspillskonferanse med  interessenter og brukere 11. juni 2014.
Les mer

Framtidens terminalstruktur

Referatet fra seminaret som ble holdt i Horten 20. mai 2014 om framtidens terminalstruktur er nå lagt ut.
Les mer