Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Nye rapporter fra godsprosjektet er tilgjengelig

To rapporter fra godsprosjektet er nå tilgjengelig. Transportøkonomisk institutt har sett på de eksterne marginale kostnadene for godstransport på sjø og jernbane (TØI 1313/2014). NHO Logistikk og transport har oppsummert samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter for å finne potensialet for økt godstransport på sjø.
Les mer

Presentasjoner fra midtveisseminar er tilgjengelige

19. juni 2014 var over 70 personer fra prosjektgruppene i Strategi- og analysefasen av NTP 2018-2027 samlet for å diskutere tidlige funn og gjøre de siste avklaringene før skrivearbeidet for alvor setter i gang.
Les mer

Mandater for strategifasen

Informasjon og mandater for de ulike prosjektgruppene i strategifasen er nå tilgjengelig på nettsiden.
Les mer