Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Mandater for strategifasen

Informasjon og mandater for de ulike prosjektgruppene i strategifasen er nå tilgjengelig på nettsiden.
Les mer

Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden

Godsprosjektet gjennomførte et vellykket verksted om terminalstruktur i Oslofjorden 20. mai, med 60 sentrale aktører fra bransjen og fra etatene.
Les mer

Informasjonsmøte om nasjonal godsmodell

Det har de siste to årene vært lagt ned betydelige ressurser i utviklingen av nasjonal modell for godstransport.Varestrømsmatrisene er endret og oppdaterte, og logistikkmodellene er videreutviklet med ny funksjonalitet. Dette ønsker arbeidsgruppen for transportanalyser å presentere og vi inviterer derfor til informasjonsmøte fredag 6. juni i Jernbaneverket sine lokaler i byporten.
Les mer