Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Internasjonale eksperter om framsynsmetodikk

Metode 21 inviterte internasjonale eksperter fra Polen og Finland til å snakke om erfaringer rundt bruk av framsynsmetodikk. Over 40 deltakere deltok på møtet som blant annet diskuterte fordeler og ulemper ved dagens transportmodeller og hva alternative metoder kan bidra med.
Les mer

Presentasjoner fra informasjonsmøte om CUBE RTM er tilgjengelige

NTP-Transportanalyser arrangerte 7. mai et informasjonsmøte i Trondheim om hva som er gjort med transportnettverk, utgangshastighet, kryssforsinkelse og generell dataflyt for det regionale personmodellsystemet det siste året. 
Les mer

Påmeldingsfrist til informasjonsmøte om CUBE regionalmodell

I dag går fristen ut for påmelding til informasjonsmøte om CUBE regionalmodell. Informasjonsmøtet holdes i Statens hus i Trondheim (møterom Malvik) 7. mai klokka 09:00-16:30.Programmet følger vedlagt og påmeldingen gjøres ved å sende en e-post til ali.taheri@vegvesen.no
Les mer