Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Hva kan ny teknologi bety for framtidens transportsystem?

Transportetatene og Avinor arrangerte et seminar 8. april 2014 hvor de lange linjene fram mot 2050 var temaet. Ny teknologi og hvordan dette kan påvirke transportsystemet og -behovet ble presentert av blant andre Jørgen Randers fra BI, Audun Rosland fra Miljødirektoratet og Erik Lehne fra Gartner Group.
Les mer

Retningslinjene for analyse- og strategifasen for NTP foreligger

Samferdselsdepartementet har oversendt retningslinjer for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.
Oppdragsbrev og retningslinjer

Invitasjon til møte i referansegruppen for den brede samfunnsanalysen av godstransport

Transportetatene er i gang med  å gjennomføre en bred godsanalyse som grunnlag for neste nasjonale transportplan. Siden oppstarten av prosjektet høsten 2013 har vi gjennomført en kartlegging– og forstudiefase. Vi  ønsker å orientere om dette, drøfte de foreløpige resultatene og få innspill til sentrale oppgaver videre i prosjektet.Møtet avholdes onsdag 2. april kl. 09:00 – 13:30. Vi inviterer på lunsj. Møtestedet er Forskningsparken, Gaustadalleen 21,  møterom Ciens Faros. For vegbeskrivelse klikk her. Påmelding til else.marie.markskar@vegvesen.no
Les mer