Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Presentasjoner fra ekspertseminar om kollektivtransport

Transportetatene og Avinor arrangerte sammen med KS et ekspertseminar om organisering og finansiering av kollektivtransport. Blant innlederne var bl.a. Jan Söderström fra Sveriges Kommuner och Landsting, Bård Norheim fra Urbanet, Frode Longva fra TØI, fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Les mer

Workshop om internasjonale erfaringer med framsynsmetodikk

Jernbaneverket og Statens vegvesen inviterer til workshop om internasjonale erfaringer med framsynsmetodikk 21. mai 2014 kl. 10:00-16:00 på Felix konferansesenter i Vika.
Les mer

Første møte i referansegruppen for NTP 2018-27 er avholdt

Det første møtet i referansegruppen for NTP 2018-27 ble holdt 3. mars i Statens vegvesens lokaler i Østensjøveien 34. Tema for møtet var bl.a. erfaringer fra referansegruppen i NTP 2014-23, status for arbeidet og orientering om godsanalysen.
Les mer