Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Første møte i referansegruppen for NTP 2018-27 er avholdt

Det første møtet i referansegruppen for NTP 2018-27 ble holdt 3. mars i Statens vegvesens lokaler i Østensjøveien 34. Tema for møtet var bl.a. erfaringer fra referansegruppen i NTP 2014-23, status for arbeidet og orientering om godsanalysen.
Les mer

Referansegruppe for NTP 2018-2027

Transportetatene og Avinor har satt i gang arbeidet med å forberede grunnlaget for en ny nasjonal transportplan. Vi ønsker derfor å invitere til en ny runde med referansegruppe mandag 3. mars 2014 klokken 12:00-14:00.
Les mer

Konsekvenser av regjeringsskiftet for arbeidet med NTP 2018-2027

Transportetatene og Avinor er i gang med forberedende arbeid mot neste Nasjonale transportplan. Den nye regjeringsplattformen får betydning for NTP-arbeidet. Vi vet foreløpig lite konkret om hvordan regjeringsskiftet vil slå ut for arbeidet fram mot neste Nasjonal transportplan, men regjeringen har presentert temaer som vil kunne ha direkte påvirkning på arbeidet.
Les mer