Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Presentasjon fra halvveisseminar

Transportetatene og Avinor har avholdt et halvveisseminar 21. mars 2018, hvor første del var et arbeidsseminar om teknologi.
Les mer

Deloppdrag om forberedende arbeid til neste NTP og videreutvikling av kunnskapsgrunnlag for godstransport

Samferdselsdepartementet oversendte to oppdrag til transportetatene og Avinor 9. mars 2018. Det ene oppdraget dreier seg om forberedende arbeid til neste NTP. I det andre oppdraget ber Samferdselsdepartementet transportetatene videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for godstransport.
Les mer

Møte i referansegruppen for NTP 14. mars 2018

Transportetatene og Avinor avholdt møte i referansegruppen for NTP om trender og ny teknologi 14. mars 2018 hos Jernbanedirektoratet. Presentasjonene og referat fra møtet er nå tilgjengelig.
Les mer