Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Siste frist for å gi tilbud på konkurranse om rammeavtale for NTP

19. mars 2018 er siste frist for å gi tilbud på rammeavtale for analyser under 350 000,- (inkl. mva). 
Les mer

Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023(2029)

Etter en ekstern høringsrunde er Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023(2029) stadfestet. Viktige satsinger framover er reduksjon av vedlikeholdsetterslepet, satsing i byområdene og ITS-piloter. I tillegg legges det opp til at 50 store vegprosjekter vil være under arbeid på riksvegene, og 30 prosjekter vil åpne i perioden.
Les mer

Kystverkets handlingsprogram 2018-2029

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel.
Les mer