Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Presentasjon fra dialogkonferanse

Transportetatene og Avinor arrangerte en dialogkonferanse for å få innspill fra leverandører 14. desember 2017, hos Jernbanedirektoratet.
Les mer

Praktisk informasjon om dialogkonferansen 14. desember

I forbindelse med at transportetatene og Avinor skal erstatte eksisterende rammeavtale for bidrag til analyser i Nasjonal transportplan, har vi invitert til en dialogkonferanse for aktuelle leverandører. Vi håper at deltakerne vil benytte anledningen til å komme med spørsmål og kommentarer når vi diskuterer hvordan konkurransen bør settes opp, slik at vi sikrer at den dekker behovet for analyser og utredninger. Presentasjonen fra dialogkonferansen vil bli lagt ut på nettsidene etter møtet.  
Les mer

Dialogkonferanse om konsulenttjenester for NTP 2022-2033

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsker Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen (heretter: transportetatene) og Avinor å invitere til en dialogkonferanse om bistand til analyser i Nasjonal transportplan. Målgruppen for dialogkonferansen er universiteter, høyskoler, institutt og konsulentselskaper som leverer tjenester innen analyse og utredninger i transportsektoren. 
Les mer