Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Beregning av netto ringvirkninger

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor beregnet netto ringvirkninger på utvalgte prosjekt. Rapporten er en del av prosjekt som ser på hvilke prosjekter det kan forventes å få netto ringvirkningene. Funnene skal brukes i et nytt oppdrag hvor mallet er å komme fram til en felles metodikk for beregninger av netto ringvirkninger på tvers av transportformene.
Les mer

Nye oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser

Transportetatene og Avinor har utlyst tre oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser som skal gå inn i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.
Les mer

Referat fra møte i referansegruppen 14. juni 2017

Referansegruppen for NTP møttes i juni for å diskutere erfaringene fra arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 og hva som bør vektlegges sterkere ved en rullering. 
Les mer