Byutredningen om Grenland er offentlig

Byutredningen i Grenland viser fire tiltakspakker som gjør det mulig å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i Grenlandsområdet. Det er synligjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler som skal innføres vil bli avgjort i forhandlingene om byvekstavtale.

Rapporten kan leses her og vedleggsrapportene kan leses her.

Publisert: / Endret: