Byutredningene presenteres i morgen

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført utredninger i åtte byområder: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner. Også Fylkesmannen har fulgt arbeidet.  

Rapporter og vedlegg kan du finne her fra i morgen klokka 12:00.

Publisert: