Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029 overlevert fra forhandlingsutvalget til politisk styringsgruppe

Byvekstavtale for Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal 2019-2029 ble overlevert fra forhandlingsutvalget til lederen av politisk styringsgruppe fredag 15. mars 2019. Den videre prosessen er at avtalen skal vedtas av lokale parter og behandles av regjeringen.

Les mer om dette her.

Publisert: / Endret: