Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder

I forbindelse med transportvirksomhetenes utredningsarbeid om mindre byområder har Urbanet Analyse sett på potensialet for redusert bilbruk i disse områdene.

Analysene består av tre deloppgaver:

  1. Kartlegging av dagens reisemønster og transportmiddelbruk, basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen
  2. Analyse av forventet befolknings- og transportvekst
  3. Vurdering av potensialet for redusert bilbruk og virkemiddelbruk for dette

Rapporten kan leses her.

Publisert: