Deloppdrag om forberedende arbeid til neste NTP og videreutvikling av kunnskapsgrunnlag for godstransport

Samferdselsdepartementet oversendte to oppdrag til transportetatene og Avinor 9. mars 2018. Det ene oppdraget dreier seg om forberedende arbeid til neste NTP. I det andre oppdraget ber Samferdselsdepartementet transportetatene videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for godstransport.

Oppdraget om neste NTP kan leses her, og oppdraget om godstransport kan leses her.

Publisert: / Endret: