Dialogkonferanse om konsulenttjenester for NTP 2022-2033

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsker Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen (heretter: transportetatene) og Avinor å invitere til en dialogkonferanse om bistand til analyser i Nasjonal transportplan. Målgruppen for dialogkonferansen er universiteter, høyskoler, institutt og konsulentselskaper som leverer tjenester innen analyse og utredninger i transportsektoren. 

Møtet vil finne sted 14. desember klokken 11:30-15:00 i Jernbanedirektorets lokaler i Biskop Gunnerus gate 14 (møterom Auditoriet i første etasje). Formålet er å få bistand i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap og analyser som skal brukes som grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Statens vegvesen vil stå som oppdragsgiver.

De som er interessert kan finne mer informasjon i DOFFIN.

Publisert: / Endret: