Forslag til en mer overordnet og strategisk NTP

Transportetatene og Avinor fikk sammen med Bane NOR og Nye Veier AS et oppdrag om å lage et forslag til en mer overordnet og strategisk Nasjonal transportplan. Oppdraget ble gitt av Samferdselsdepartementet 9. mars, med frist 15. mai 2018.

Les oppdraget og svarbrevet her.

Publisert: / Endret: