Framskrivinger av kjøretøyparken

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportvirksomhetene framskrevet kjøretøyparken. Beregningene er gjort med to ulike modeller og viser en mulig fremtidig utvikling av kjøretøyparken, trafikkarbeidet, energiforbruket og CO2-utslipp i 2030 og 2050.

Fil Sideantall Type Størrelse
TØI-rapport 1689/2019 Framskriving av kjøretøyparken 102 side(r) Rapport 3 MB

Publisert: / Endret: