Grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har transportetatene og Avinor fått utarbeidet grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen Dette gjelder framskrivinger for persontransport og godstransport i 2016-2050 og beregning av samfunnsøkonomisk nytte av sykkelekspressveger.

Rapportene om framskrivingene kan leses her og rapporten om sykkelekspressveger kan leses her.

Publisert: / Endret: