Hvilke muligheter gir ny teknologi?

I forbindelse med transportvirksomhetenes arbeid med NTP 2022-2033 er det blitt utarbeidet to rapporter som omhandler teknologi. Den ene gir en oversikt over teknologitrender i transportsektoren, mens den andre ser på hvilke muligheter ny teknologi kan gi i sektoren. 

Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2022-2033 Hovedrapport: Strategisk mulighetsrom som følge av ny teknologi i transportsektoren 54 side(r) Rapport 2.8 MB
Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2022-2033 Hovedrapport: Teknologitrender i transportsektoren 73 side(r) Rapport 2.7 MB

Publisert: