Innlegg fra regionale møter

Styringsgruppen gjennomfører i høst fem regionale møter, hvor representanter fra fylkeskommunene, de største byområdene, næringsliv og andre relevante aktører samles. Hittil har det blitt gjennomført møter i Drammen, Trondheim og Bodø. Det vil også arrangeres møter i Oslo og Bergen.

Innleggene fra møtene kan du lese her.

Publisert: