Kjøp av konsulenttjenester for bistand til Nasjonal transportplan

Transportetatene og Avinor har sendt ut en forespørsel i DOFFIN/TED om bistand til analyser i Nasjonal transportplan 2022-2033. Foreløpig er det lagt ut en konkurranse om en rammeavtale for oppdrag med en verdi under NOK 350 000,-. Det vil i tillegg bli lagt ut en konkurranse hvor det er mulig for leverandører å kvalifisere seg til en dynamisk innkjøpsordning for oppdrag med en verdi over denne summen. Etter planen vil dette skje i løpet av neste uke.   

Rammeavtalen vil bli inngått med én leverandør og evalueringskriteriene som er valgt er kompetanse/erfaring (vektes 30 prosent), bredde i kompetanse (vektes 40 prosent) og pris (vektes 30 prosent).

Publisert: