Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - Fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene

I forbindelse med utredninger til Nasjonal transportplan er det utarbeidet en rapport om koblingen mellom nullvekstmål for personbiler i byområdene og nullvisjon for trafikksikkerhet.

Rapporten kan leses her.

Publisert: / Endret: