Mandat for tverretatlige utredninger

Transportetatene og Avinor har startet et utredningsarbeid som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Mandatene for utredningsgruppene finnes her

Publisert: / Endret: