Møte i referansegruppen for NTP 14. mars 2018

Transportetatene og Avinor avholdt møte i referansegruppen for NTP om trender og ny teknologi 14. mars 2018 hos Jernbanedirektoratet. Presentasjonene og referat fra møtet er nå tilgjengelig.

Dokumentasjonen fra møtet kan leses her.

Publisert: / Endret: