Nasjonal reisevaneundersøkelse på telefon eller web?

Transportøkonomisk institutt har undersøkt om svarprosenten for de nasjonale reisevaneundersøkelsene vil øke om datainnsamlingen skjer via web og ikke telefonintervjuer som I dag. Målgruppen har vært aldersgruppen 20-34 år bosatt i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg til utvalget fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen, er det trukket utvalg fra Folkeregisteret og Gallups panel. Svarprosentene var jevnt over lave, høyest for panelet. Stedfesting av reisenes start og endepunkt var lavere i web-utvalgene enn i fra det nasjonale utvalget. Det ble rapportert færre reiser i web-utvalgene enn i det nasjonale utvalget. Det var en tendens til flere «urimelige» svar i web-utvalgene enn i det nasjonale utvalget.

Rapporten kan leses her.

Publisert: