Nettsiden legges ned

Fra 1. august 2019 vil denne nettsiden legges ned og innholdet vil bli videreført på regjeringens og virksomhetenes nettsider. Nettadressen vil vise til regjeringens nettsider om Nasjonal transportplan.

Informasjonen vil bli lagt ut på følgende sider:

Publisert: