Praktisk informasjon om dialogkonferansen 14. desember

I forbindelse med at transportetatene og Avinor skal erstatte eksisterende rammeavtale for bidrag til analyser i Nasjonal transportplan, har vi invitert til en dialogkonferanse for aktuelle leverandører. Vi håper at deltakerne vil benytte anledningen til å komme med spørsmål og kommentarer når vi diskuterer hvordan konkurransen bør settes opp, slik at vi sikrer at den dekker behovet for analyser og utredninger. Presentasjonen fra dialogkonferansen vil bli lagt ut på nettsidene etter møtet.  

Av praktiske grunner ber vi også om at alle som ønsker å delta på dialogkonferansen gjør det til grete.hansen@vegvesen.no, innen 13.12.17. Målgruppen for dialogkonferansen er universiteter, høyskoler, institutt og konsulentselskaper som leverer tjenester innen analyse og utredninger i transportsektoren. Møtet er ikke tilrettelagt for de som er interessert i generell informasjon om status for Nasjonal transportplan.

Potensielle leverandører som vil diskutere problemstillinger som de definerer som markedssensitive kan be om å få et en-til-en-møte i etterkant av dialogkonferansen. Disse møtene har vi tenkt å gjennomføre i uke 2 i 2018 (8.-12.1). Kontakt therese.ustvedt@vegvesen.no, om dere ønsker å avtale et slikt møte.

Fil Sideantall Type Størrelse
Informasjon om dialogkonferanse 14. desember 2017 1 side(r) Brev 49 KB

Publisert: / Endret: