Presentasjon fra halvveisseminar

Transportetatene og Avinor har avholdt et halvveisseminar 21. mars 2018, hvor første del var et arbeidsseminar om teknologi.

Presentasjonene kan du finne her.

Publisert: / Endret: