Prosess og organisering av NTP 2022-2033

Samferdselsdepartementet oversendte 11. mai 2018 et brev hvor de beskrev prosess og organisering av NTP 2022-2033.

Brevet kan leses her.

Publisert: