Rapport om reiser over 70 km i persontransportmodellen

Rapport for et nytt modellsystem for langdistanse persontransport i Norge (NTM6) er klar.

Modellsystemet dekker innenlandsreiser lengre enn 70 km én vei, gjennomført av bosatte i Norge. Til modellsystemet hører nettverk for bil, fly og kollektivtransport (buss, båt og tog), og ved hjelp av disse etableres data for transportkvalitet mellom modellsystemets ca. 1600 soner som går til input i etterspørselsmodellen. Disse nettverkene benyttes også til å nettfordele etterspørselsmatriser som danner output fra etterspørselsmodellen i etterkant av en modellberegning.

Fil Sideantall Type Størrelse
Transportmodeller for reiser lengre enn 70 km - MFM-rapport 1414 258 side(r) Rapport 6.8 MB

Publisert: / Endret: