Reisevaneundersøkelsen 2018: Foreløpige tall for de ni største byområdene

Foreløpige funn fra reisevaneundersøkelsen 2018 viser at færre reiser med bil og flere reiser med kollektivt i de ni største byområdene. 

Fil Sideantall Type Størrelse
Reisevaneundersøkelsen 2018 - foreløpige tall for de ni største byområdene 16 side(r) Presentasjon 538 KB

Publisert: / Endret: