Siste frist for å gi tilbud på konkurranse om rammeavtale for NTP

19. mars 2018 er siste frist for å gi tilbud på rammeavtale for analyser under 350 000,- (inkl. mva). 

Se DOFFIN/TED for ytterligere informasjon.

Publisert: