Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023(2029)

Etter en ekstern høringsrunde er Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023(2029) stadfestet. Viktige satsinger framover er reduksjon av vedlikeholdsetterslepet, satsing i byområdene og ITS-piloter. I tillegg legges det opp til at 50 store vegprosjekter vil være under arbeid på riksvegene, og 30 prosjekter vil åpne i perioden.

Les mer her.  

Publisert: / Endret: