Status for NTP 2022-2033

Transportetatene og Avinor starter nå et utredningsarbeid, som er tenkt å være grunnlag for vårt innspill til Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan. 

Mer om framdriften på arbeidet finner du her.

Publisert: / Endret: