Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 er behandlet av Stortinget

Den 19. juni ble Stortingsmelding 33 (2016-2017) om Nasjonal transportplan 2018-2029 behandlet av Stortinget.   

Les mer på Stortingets sider om NTP.

Publisert: