Trender for samferdselssektoren fram mot 2050

På oppdrag fra transportetatene og Avinor har KPMG og HR prosjekt sett på hvilke trender som kan påvirke samferdselssektoren fram mot 2050. Rapporten vil inngå som en del av grunnlaget for transportetatenes arbeid med neste NTP.    

Utredningen har konsentrert seg om fem trender:

  • Fortsatt globalisering, men utflating i den økonomiske veksten
  • Økt urbanisering og mobilitet endrer transportbehovet
  • Ny teknologi fører til effektive, helhetlige transportsystemer
  • Endring i arbeidslivet fører til økt arbeidsmobilitet
  • Delingsøkonomi vrir fokus fra eierskap til tjenester

Arbeidet vil bli fulgt opp videre av transportetatene, både i programstyre, utredningsgruppene og i referansegruppen.

Fil Sideantall Type Størrelse
KPMG: Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050 84 side(r) Rapport 2.6 MB

Publisert: